Forside > Opgaver > Freelance – Testanalytiker – Remote/Sjælland

Freelance – Testanalytiker – Remote/Sjælland

Deadline: 22/01/2021 UDLØBET - Se aktuelle opgaver

Kompetencer

Regioner

 • Region Hovedstaden
 • Remote

Ønsker du at modtage opgaver som denne på mail?

Vær blandt de første til at få besked, når vi har nye freelance konsulentopgaver. Det tager kun et minut at tilmelde dig.

Tilmeld dig her

Beskrivelse

Beskrivelse af opgaven

Til et større offentligt program er der et behov for 1 testanalytiker, der skal hjælpe kvalitetsstyringsteamet med kvalitetssikring af de non-funktionelle krav (NFR) i programmet.

Kundens program består af en række del-projekter, der alle leverer en delmængde af den samlede løsning. Det forventes at der skal udføres non-funktionel test på alle applikationer, der udgør en del af den samlede løsning.

Test af NFR tager afsæt i ISO 27001/2 og består bl.a. af performancetest og pålidelighedstest, hvor testanalytikeren efterfølgende skal gennemgå analyseresultater og præsentere dem for de relevante parter. Herudover er der verificeringsopgaver, som bl.a. består af verificering af krav til informationssikkerhed og databeskyttelse samt driftskrav og tekniske features.

Testanalytikerens opgave består i at afdække den nødvendige testdækning via udarbejdelsen af klassifika-tionstræer samt at understøtte testdækningen med de nødvendige test cases, der herefter eksekveres og rapporteres på.

Der arbejdes i en arkitektur hvor data kommer fra offentlige registre, lagres i en traditionel DW arkitektur (data-model baseret på Data Vault), videre distribueres til en cloud implementering bestående af RDS SQL Server, Post-gres, S3 m.v.

Testanalytikeren skal støtte Test Manageren med input til fremdriftsplaner og præsentationer af analyseresultater.

Konsulenten skal blandt andet løse følgende opgaver:

 • Foretage testanalyse på baggrund af tilgængelig testbasis (testgrundlag)
 • Udvælge rette testdesignteknikker for optimalt dækkende testdesign
 • Udarbejde test cases ud fra forretningens krav, med afsæt i testdesignteknikker
 • Foretage performancetest, samt præsentere resultatet for relevante interessenter
 • Eksekvering af test cases, samt være med, når der er andre der udfører testen
 • Foretage statisk test
 • Støtte Test Manageren i udarbejdelsen af en fremdriftsplan for testdesignet per leverance gennem relevant input

Opgavens omfang: Indledningsvist frem til ultimo marts 2021 med mulighed for forlængelse.
Forventet periode: asap – 31/3-21
Lokation: Primært remote, og ellers Lyngby (København)

 

Krav til Konsulenten

Det tillægges positiv vægt, at konsulenten har kompetencer og erfaring samt kendskab til metoder og værktøjer, som er velegnede til løsning af den konkrete opgave og har relevant sektorindsigt og -viden i forhold til kundens sektor, herunder bør den tilbudte konsulent have følgende kompetencer/certificeringer:

 • Solid erfaring med håndtering af non-funktionel test
 • Generel praktisk testerfaring herunder også test af mere teknisk karakter
 • Solid erfaring i at udføre testanalyse og identificere rette testdækning
 • Solid erfaring med at udarbejde relevante test cases og test scripts
 • Solid erfaring med at registrere relevante defects/fejlrapporter i forbindelse med testafviklingen og støtte i håndteringen af disse
 • Erfaring med brugen af QC ALM / Micro Focus ALM
 • Erfaring med at arbejde i den offentlige sektor
 • Erfaring med store agile projekter (over 300 medarbejdere) i SAFe setup
 • Kendskab til performance og load værktøjer er en fordel
 • Testcertificeringer i ISTQB og/eller TMap eller lignende er en fordel
 • SAFe certificering er en fordel
 • Erfaring med automatiseret test er en fordel
 • Kendskab til ejendomsvurderinger er en fordel
 • Kendskab til arbejde med data i heterogene miljøer er absolut en fordel

Har du de rette kompetencer?
Så send dit opdaterede CV med det samme til Lhagelquist@avenida.dk. Kandidater udvælges løbende.