Systemudvikling for stor dansk energikoncern

DENNE CASE ER ANONYMISERET

Opgave:

Avenida Consult har leveret udvikling af en ny løsning til en af Danmarks størst energikoncerner. Opgaven lød på en ny IT platform, hvor foreninger og virksomheder (ansøgere) fra hele Danmark kan søge støtte til forskellige projekter, der ligger indenfor koncernens rammer og kriterier for tilskud. Den samlede pulje af midler er opdelt i 5 geografiske områder (puljer), og ansøgningerne placeres i en af disse puljer på baggrund af adresseoplysninger i ansøgningen. En ansøgning bliver bedømt af den bestyrelse, der er tilknyttet den pågældende pulje, og med udgangspunkt i puljens budget. Der udbetales penge til ansøgeren hvis ansøgningen godkendes af puljens bestyrelsen. I mange tilfælde kræver Koncernen, at ansøgeren kan fremskaffe dokumentation for at projektet er fuld finansieret inden pengene kan udbetales (pengene er da blot ”reserveret”). Ansøgeren har i dette tilfælde 12 måneder til af fremskaffe denne (deadline kan udskydes). Hvis dokumentationen ikke er fremsendt rettidigt, ”tilbageføres” pengene til den pågældende pulje.

Løsning:

Løsningen bestod af flere forskellige individuelle moduler, der tilsammen udgjorde den samlede løsning. I forbindelse med udvikling af den samlede løsning er der forestået workshops med kunden med henblik på at afdække kundens ønsker og behov i forhold til de forretningsgange, som ønskes understøttet af den nye løsning.

Der er i den forbindelse udarbejdet en Domæne Model, Use-Case Diagrammer og State Diagrammer med henblik på at dokumenterer og kommunikere den endelige løsning for kunden. Disse tegninger er udarbejdet løbende, og er brugt dels som dialogredskab på de afholdt workshops, og dels som fælles reference på de efterfølgende samtaler om tilpasninger og ændringsønsker. 

Der er således:

Udarbejdet Systemløsningsdesign og informationsarkitektur (i form af ovennævnte tegninger), Udført teknologianalyser, givet anbefalinger om Master Data Management, givet anbefalinger om Enterprise Integrations Arkitektur og API management, givet anbefalinger om Hardware, givet anbefalinger om Licens samt udviklet prototyper og udført estimering af det samlede projekt.

Oversigt over anvendte teknologier:

 • Power Platform Teknologier:
  • Microsoft Dataverse (database teknologi)
  • Microsoft Power App Canvas Apps
  • Microsoft Power App Model-driven Apps
  • Microsoft Power Portal Apps
  • Microsoft Power Automate
  • Microsoft Power Apps Custom Connectors
  • Microsoft Power Platform Solutions
  • Microsoft SharePoint 365
  • Microsoft Outlook 365
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Dynamics 365
  • Microsoft Azure AD

I forbindelse med projektet har Avenida Consult anvendt en række af de nyeste Microsoft teknologier med henblik på at sikre den bedst mulige performance. De anvendte teknologier er valgt med udgangspunkt i Microsofts standardplatform (Sharepoint, Visual Studio, Azure DevOps og Azure generelt) samt med fokus på at sikre en sund tilgang til svartider, brugeroplevelser, drift og vedligehold, der kan sikre en rentabel stabil drift.

Avenida Consult har på projektet som udgangspunkt arbejdet med open source og standard komponentbiblioteker. Herunder IP udviklet til eller for Kunden således, at Kunden har direkte adgang til tilgængeligt source kontrolsystem med adgang til kildekoden.

På OneERP hos Norlys har Avenida Consult ligeledes rådgivet omkring sikkerhed og principper I Azure Active Directory samt integrationen til Dynamics 365 Office 365, Dataverse, PowerApps og Datalake Azure Analytics. Avenida Consult har stået for at udføre Enterprise arkitektur rådgivning omkring integrationsdesign med følgende teknologier API REST / SAOP / OData JSON samt integrationsdesign mellem D365 M365 O365 Platformen samt Azure Active Directory.

I forhold til referencen er der arbejdet med følgende teknologier: 

 • Microsoft Power Platform
 • Dynamics 365 Finance and Supply Chain (ERP)
 • Microsoft Teams
 • Sharepoint
 • PowerApps 
 • Exchange O365
 • PowerBi
 • Dataverse
 • Datalake / Azure Synapse
 • Office 365 Apps
 • Azure Active Directory
 • Lists, Forms, Planner, Yammer, To-Do