Business Intelligence konsulent

Vi forbinder virksomheder med topkvalificerede business intelligence-specialister på konsulentbasis for at optimere dataindsigt og beslutningstagning.

Find din BI-ekspertise hos Avenida: Fra enkelte konsulenter til hele IT-Teams

Hos Avenida har vi håndplukket branchens mest kompetente BI-konsulenter for at sikre, at din virksomhed får den bedste ekspertise. Når I beskriver jeres projekt eller opgave for os, vil vi indenfor 24 timer på hverdage præsentere jer for de mest egnede BI-specialister til netop jeres behov.

Vi er også eksperter i at sammensætte dynamiske teams med en bred vifte af IT-kompetencer.

Giv os et kald, så vi kan starte med en indledende samtale omkring jeres behov og vision for projektet.

Ulrik Calum

Jeg ser frem til at høre fra dig

Ulrik Calum
Senior Partner

+45 31 26 33 66

Brug for en specialist?

Ring til os

Eller brug formularen, så kontakter vi dig

Avenida kunde forside

Business Intelligence: Omdannelse af Data til Forretningsindsigt

Business Intelligence (BI) er et teknologidrevet felt, der fokuserer på indsamling, integration, analyse og præsentation af forretningsinformation for at støtte beslutningstagning og skabe forretningsværdi. I kernen drejer BI sig om at omdanne rå data til meningsfuld indsigt. Denne transformation sker gennem en række værktøjer, teknologier og metoder, der muliggør datalagring, dataudtræk, analyse og visualisering.

BI-systemer kan trække data fra en række kilder, såsom operationelle databaser, data warehouses eller eksterne datakilder, og præsentere det i form af dashboards, rapporter eller scorecards. Disse visualiseringer giver ledere og beslutningstagere mulighed for hurtigt at forstå komplekse datastrømme og identificere mønstre, tendenser eller afvigelser, der kan påvirke forretningen.

Udover beslutningsstøtte spiller BI også en nøglerolle i performance management, forretningsstrategi og operationel effektivitet. Ved at udnytte kraften i dataanalyse hjælper BI virksomheder med at blive mere agile, reaktionsdygtige og konkurrencedygtige i et stadig skiftende marked.

Man kan sige at data er det nye olie og de virksomheder der kan raffinere og analysere denne data bedst, har ofte en stor konkurrencemæssig fordel i deres marked.

business intelligence grafer på en skærm

Hvad dækker Business Intelligence konsulent over?

Der er ikke én type BI-konsulent, da business intelligence dækker over mange forskellige specialistområder. God forretningsforståelse er dog en kompetence der går igen hos alle de business intelligence konsulenter vi har i netværket. Det er forretningen (business) der er det grundlæggende i business intelligence og definere hvilke parametre der er nødvendige for at markedstilpasse og være på forkant med udviklingen.

Lad os i korte træk beskrive en BI-proces og nogle af de fagkompetencer der involveres.

Placering af data i cloud

Data Warehouse

At få samlet alle data i en virksomhed, er første skridt i business intelligence. Her integreres alle kanaler, kilder og afdelinger i virksomheden – salg, kundeservice, bogholderi, logistik, lager, produktion osv. – til et data warehouse

Data og specielt enorme mængder data skal struktureres og struktureres intelligent før den rigtig bliver brugbar. En ekspert i databaser som en dygtig SQL-udvikler eller datalog er nøglekompetencer i denne del.

Data skal forberedes til analyse og en af disse datamodeller kunne f.eks. være OLAP cubes (multi-dimensional arrays).

BI-analyse

Analyse og visualisering af data er essentiel i business intelligence, så ”slutproduktet” bliver til brugbar indsigt for beslutningstagere i virksomheden.

Her er det dataanalytikere der arbejder med data og visualiserer resultaterne i form af grafer på dashboards og i rapporter.

business intelligence visualization
machine learning illustration i at se mønstre

Machine Learning og Artificial Intelligence

Business Intelligence går i stor grad ud på at effektivisere processer og simulere fremtidige udfald som der kan træffes forretningsbeslutninger ud fra. Her spiller AI og Machine Learning en stor og væsentlig rolle.

Læs om Machine Learning og ML-konsulenter her

Eller

Læs mere om Artificial Intelligence og AI-ingeniører her

BI-strategi

At kunne træffe bedre strategiske forretningsbeslutninger og være på forkant med udvikling og marked er essensen i business intelligence.

Vi har de erfarne konsulenter med knowhow, der kan hjælpe jer til at udvikle en stærk BI-strategi.

symbolik på datastrategi med et skakspil

Bliv klogere på vores opgaver,
arbejdsprocesser og kunder her

Lad os hjælpe med rekrutteringen af jeres næste Business Intelligence konsulent

Uanset hvilket system I arbejder med eller hvor henne i processen I mangler en BI-konsulent, så er I velkommen til at benytte vores service – helt gratis og uforpligtende.

Vi har et overordnet mål og det er at it-rekruttering hos os skal være enkelt og effektivt. Det mål kommer bl.a. af at os der startede Avenida alle har +10 års erfaring med at rekruttere it-konsulenter i virksomheder – vi kender vigtigheden af at få den rette konsulent på et projekt fra start.

Vi kan også blot være et supplement til jeres øvrige rekruttering og øge chancen for at I finder den bedst kvalificerede BI-konsulent der matcher jeres projekt.

Brug for en specialist?

Ring til os

Eller brug formularen, så kontakter vi dig

Avenida kunde forside