web-/softwareudviklere i kontormiljø

Scrum Master konsulent

Find dygtige konsulenter der har stor erfaring som Scrum Master.

Brug for en specialist?

Ring til os

Eller brug formularen, så kontakter vi dig

Avenida kunde forside

Avenida er et stort og omfattende netværk af dygtige, erfarne og stabile IT-konsulenter. I vores netværk er der også konsulenter med specifik erfaring som Scrum Master og udvikling af software efter Scrum-modellen.

Send os en beskrivelse af projektet via formularen, så vil I blot indenfor 24 timer (på hverdage) modtage CV’er på kandidater der matcher jeres projekt.

Kort om Scrum-modellen

Scrum er en agil form for projektledelse indenfor softwareudvikling. Det er en form, der passer godt til komplekse projekter, hvor der er mange uforudsigelige elementer. Projekter hvor alle krav ikke kan fastsættes fra start, og hvor det er meget muligt, at nye krav opstår under processen. Det er især, når der arbejdes med nye teknologier eller værktøjer, at processerne kan blive uforudsigelig.

Populært sagt er Scrum en metode til at håndtere projekter der er umulige at lede.

Modsat den ældre vandfaldsmodel som er en lineær proces og hvor der arbejdes i planlagte processer, er Scrum mere en kontrolleret black box.

Sprints

En Scrum-proces er bygget op i mange koncentrede Sprints, hvor et enkelt element/feature/funktionalitet bliver udviklet og færdiggjort. Et sprint fastsættes til 2 eller 4 uger og denne tidsramme må ikke ændres, når først den er besluttet.

I det hele taget må der ikke laves de store ændringer under et Sprint. Sammensætningen af teamet, kvalitetskravene eller det overordnede mål for sprintet må ikke ændres.

Det er et helt centralt element i en Scrum-proces at udvikle en lang række “færdige” funktioner/elementer i form af sprints.

Scrum er en term fra Rugby, hvor spillerne står i en klynge, før de sprinter ned ad banen. Det er, når bolden skal bringes i spil igen, præcis som hvert Sprint i et IT-projekt.

Scrum-rollerne

I en Scrum-model er der ikke nogen leder, og der arbejdes med et selvledende team. Der er tre meget definerede roller, og de er:

Product Owner

Her ligger ansvaret for at kundens (virksomhedens) krav og visioner for produktet bliver indfriet. Det er også Product Owners ansvar at funktioner og features bliver prioriteret i den rækkefølge, der giver kunden størst værdi.

Product Owner har kommunikationen med kunden og videregiver dette input til teamet.

Scrum Team

En af forudsætningerne for at et Scrum team kan arbejde effektivt i de korte afgrænsede Sprints er at alle nødvendige kompetencer er tilgængelige. Typisk er teamet på 5-9 personer og består af UI-designer, UX, front-end, back-end udviklere og tester.

Scrum teamet udvikler de elementer/produkter som Product Owner ligger op til.

Scrum Master

Scrum Masteren er den, der har størst erfaring med Scrum i teamet, og hvor fokus ligger på selve Scrum-processen og ikke den egentlig opgave. Han/hun sørger for at fjerne organisatoriske forhindringer og facilitere at det er nemmest for teamet at være selvledende. Husk, der er ikke nogen leder i en Scrum-proces.

En Scrum Master har ansvaret for, at teamet bliver succesfuldt. Opgaven er at fjerne hindringer, arrangere møder og generelt sørge for, at teamet bliver forstyrret mindst muligt.

Vores Scrum Master konsulenter har også stor erfaring i at sammensætte hele Scrum Team og vurdere, hvilke kompetencer der er nødvendige.

Mødekulturen i Scrum

Scrum-modellen indeholder generelt en meget fastlagt struktur, og det er ikke nogen undtagelse når det gælder møder – før under og efter en proces/sprint.

For at mindske antallet af møder er alle møder planlagte og alle med en tidsbegrænsning.

Planlægning af Sprints

Product Owner og Scrum Teamet planlægger et Sprint med hvilken produktdel/funktion/feature der skal udvikles.

Daily Scrum

Et dagligt møder á 15 min (max), hvor teamet rapporterer, hvor de er i forløbet og evt. forhindringer.

Følgende tre spørgsmål skal alle team-medlemmer besvare:

  • Fremgang siden sidst?
  • Hvad afsluttes inden næste møde?
  • Er der nogen forhindringer?
 

Mødet er kun til rapportering, ingen diskussion.

Evaluering af Sprints

Ved afslutning af hvert Sprint afholdes et møde, hvor perioden evalueres. Det er her Product Owner og Teamet har de længere samtaler om hvordan det går med produktet og teamet.

Scrum eller mere traditionel projektledelse?

Egentlig er Scrum ret simpelt at forstå, men kan være noget sværere at implementere i praksis. Det er bestemt heller ikke til alle projekter, hvor det kan anbefales at implementere denne model.

Hvorvidt det er en Scrum Master eller en mere traditionel projektleder der er bedst for lige præcis jeres projekt så er det en dialog vi meget gerne tager med jer.

Lad os finde en erfaren Scrum Master konsulent til jer

Vi har årevis af erfaring med at ansætte it-konsulenter i virksomheder og offentlige institutioner, den bruger vi når vi skal matche jeres projekt med den bedste Scrum Master.

Vi skal blot bruge en beskrivelse af jeres projekt og så vil I gratis og uforpligtende modtage CV’er på kvalificerede kandidater.

Brug for en specialist? Få CV’er tilsendt på under 24 timer

Avenida kunde forside